Facebook

ติดต่อเรา

                                           

สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์   :  http://bookstore.tu.ac.th

         ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือทางเว็บไซต์
        คุณจิรวดี(เต๋า) ทวีสิน  : 081-3830712, 02-613-3890, 02-613-3893  


สั่งซื้อผ่านทาง  Facebook Fanpage ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook 

        คุณชนกนันท์ (เอิร์น) เส้งโสต :  094-2924996 , 02-5642724


มีความต้องการสั่งซื้อหนังสือเพื่อเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด ติดต่อ
        คุณมนตรี รักวงษ์ : 086-301-9341 , 02-613-3891,02-986-90391.  แผนกขาย
สาขาท่าพระจันทร์

ขายปลีก(หน้าร้าน)
โทรศัพท์ 02-613-3890,02-221-0633
โทรสาร (02) 226-1882
คุณจิรวดี ทวีสิน โทรศัพท์ 02-613-3893
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ประคอง เส้งโสต มือถือ 086-340-0277
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ขายส่ง

โทรศัพท์ 02-613-3891,02-613-3898
คุณรัตนี  ปิ่นก้อน มือถือ 086-301-9347

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


สาขารังสิต Fax 02-986-9038
ขายปลีก(หน้าร้าน)โทรศัพท์ 02-564-4438
คุณวิทวัส ญาณกิตติ มือถือ 087-581-6776

ขายส่ง
โทรศัพท์ 02-564-2725
คุณบัวริม  พลอยนิล มือถือ 089-099-4387
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สาขาลำปาง

     โทรศัพท์ 054-237-983

U.Store
 • U.Store สาขาท่าพระจันทร์ 02-623-5800
 • U.Store สาขารังสิต 02-654-3249 , 095-372-5532
2.  แผนกการเงิน
คุณยุลี จุติพงษ์ 
โทรศัพท์ 02-613-3895
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3.  แผนกบัญชี
คุณอำพร พรหมมล
โทรศัพท์ 02-564-2725 Fax 02-986-9038
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
4.  แผนกจัดซื้อ

จัดซื้อภายในประเทศ

คุณอนันต์ ทัศน์จันทร์   โทรศัพท์ 02-613-3897
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
คุณเครือวัลย์ พุทธรักขิต   มือถือ 086-303-6187
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Fax 02-623-5676

จัดซื้อต่างประเทศ
คุณจุฑาทิพย์ งามสุดใจ  โทรศัพท์ 02-613-3896

Fax 02-623-5676
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5. ติดต่อแผนกบริหารงานทั่วไป  ท่าพระจันทร์ 

      อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  ศูนย์รังสิต        

       อาคารบรรยายรวม บร.1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  10120

  ศูนย์ลำปาง       

       ชั้นล่าง อาคารเอนกประสงค์และกีฬาในร่ม ศูนย์ลำปาง  248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาท่าพระจันทร์

  จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 17.30 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาศูนย์รังสิต

  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00 น.
  จันทร์ - ศุกร์(ปิดเทอม) 08.30 - 16.30 น.
  เสาร์ 11.00 - 16.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย
  อาทิตย์ ปิดจำหน่าย


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาศูนย์ลำปาง

  จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 16.30 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย