Facebook

ติดต่อเรา

                                           
สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์   :  http://bookstore.tu.ac.th

         ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือทางเว็บไซต์
        คุณจิรวดี(เต๋า) ทวีสิน  : 081-383-0712, 02-613-3890, 02-613-3893  


สั่งซื้อผ่านทาง  Facebook Fanpage ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                Line@       :  @tubook

         ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อสินค้าทาง Line@ และ Facebook 

        คุณสโรชา สุขสิงห์   :  02-564-2724


มีความต้องการสั่งซื้อหนังสือเพื่อเข้าหน่วยงานหรือห้องสมุด ติดต่อ
        คุณบัวริม  พลอยนิล  : 089-099-4387, 02-986-9039 , 
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
1.  แผนกขาย
สาขาท่าพระจันทร์

ขายปลีก(หน้าร้าน)

คุณจิรวดี ทวีสิน โทรศัพท์ 02-613-3893
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


คุณพิพัฒน์ อินทรสมหวัง โทรศัพท์ 02-613-3890
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                                    

FAX 02-226-1882                                                                                                                                       

ขายส่ง                                                         

สาขารังสิต Fax 02-986-9038
ขายปลีก(หน้าร้าน)โทรศัพท์ 02-564-4438
คุณวิทวัส ญาณกิตติ มือถือ 087-581-6776

ขายส่ง
โทรศัพท์ 02-564-2725
คุณบัวริม  พลอยนิล มือถือ 089-099-4387              email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                                                   

สาขาคณะแพทย์ รังสิต                                                          โทรศัพท์ 099-421-3337

สาขาลำปาง                                                                        โทรศัพท์ 054-237-983

U.Store
 • U.Store สาขาท่าพระจันทร์ 02-623-5800
 • U.Store สาขารังสิต 02-654-3249 , 095-372-5532
2.  งานการเงิน

 ภนิดา ปรีดีขนิษฐ์  โทรศัพท์ 02-613-3895
e-mail : 


3.  งานบัญชี

คุณอำพร พรหมมล โทรศัพท์ 02-564-2725 
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Fax 02-986-9038


4.  งานจัดซื้อ

จัดซื้อท่าพระจันทร์

คุณศิริพร เอนกบุญทิพย์ โทรศัพท์ 02-613-3896
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คุณภาณินี คนึงเหตุ โทรศัพท์ 02-613-3896
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

จัดซื้อรังสิต

คุณกรณ์พงษ์ ขำคม โทรศัพท์ 02-564-2724
email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


5. ติดต่องานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ  ท่าพระจันทร์ 

      อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  ศูนย์รังสิต        

       อาคารบรรยายรวม บร.1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  10120

  ศูนย์ลำปาง       

       ชั้นล่าง อาคารเอนกประสงค์และกีฬาในร่ม ศูนย์ลำปาง  248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาท่าพระจันทร์

  จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
  เสาร์- อาทิตย์ 10.00-16.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาศูนย์รังสิต

  จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.
  จันทร์-ศุกร์(ปิดเทอม) 08.30 -16.30 น.
  เสาร์ 10.00-16.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย
  อาทิตย์ ปิดจำหน่าย


  เวลาเปิดทำการ

  สาขาคณะแพทย์ รังสิต

  จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดจำหน่าย
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย  เวลาเปิดทำการ

  สาขาลำปาง

  จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
  เสาร์ปิดจำหน่าย
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดจำหน่าย
  อาทิตย์ ปิดจำหน่าย

   รายละเอียดการชำระเงิน กรณีซื้อผ่านพนักขายส่ง    

     

     1. ชำระเงินด้วยวิธีโอนเงิน


           - ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าเตียน ออมทรัพย์       

              เลขบัญชี ๐๒๖-๑-๐๒๔๖๔-๗

       

          - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบางลำพู ออมทรัพย์     

             เลขบัญชื่ ๐๐๓-๒-๙๔๖๓๓-๗


          - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์ ชื่อบัญชีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

             เลขบัญชี ๒๐๑-๐๐๐๐๑๗๘

     

     2. ชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเช็ค สั่งจ่ายเช็คในนาม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     

     3. ชำระเงินด้วยเงินสด

           ท่าพระจันทร์   ติดต่อ คุณยุลี  จุติพงษ์             โทร. ๐๘๖-๓๐๑-๙๓๖๑

           รังสิต           ติดต่อ คุณสัมฤทธิ์ ศรีพุทธรา       โทร. ๐๘๖-๓๑๒-๔๖๘๕

           นอกจากท่าพระจันทร์และรังสิต ติดต่อ ผู้จัดการศูนย์หนังสือฯ  โทร. ๐๘๑-๑๙๑-๔๑๑๑

           ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความกรุณางดชำระเงินสดผ่านพนักงานขายทุกกรณี