ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

        ด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ  ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด  จึงได้จัดโครงการรับบริจาคเงิน
เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดตามความประสงค์ของโรงเรียนที่แจ้งความ จำนงขอรับบริจาค  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ  เข้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน
' THAMMASAT BOOK FESTIVAL' ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2549 
ณ  อาคารยิมเนเซียม 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

         ทั้งนี้  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่า  ท่านและองค์กรของท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรการศึกษาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน ดังกล่าว  จึงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา  ซึ่งท่านสามารถเลือกชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะบริจาคได้จากรายละเอียดของแต่ละโรงเรียน และโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู 
ชื่อ ผ้าป่าหนังสือ ธรรมศาสตร์ บุ๊คเฟสติวัล เลขที่ 008-2-16777-5  เพื่อศูนย์หนังสือ จะได้รวบรวมยอดบริจาคของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบและดำเนินการจัด หาหนังสือตามต้องการในวงเงินที่ได้รับบริจาค จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในงาน  'THAMMASAT BOOK FESTIVAL' นี้

         อนึ่ง  การบริจาคตั้งแต่ 20,000  บาท  ขึ้นไป  ศูนย์หนังสือมีความยินดีจัดทำป้ายชื่อแจ้งการอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่าน  เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน นำไปติดไว้ยังห้องสมุด

         ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับจิตศรัทธาจากท่านในการร่วมสร้างสรรค์ความรู้สู่เยาวชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล  และขอให้กุศลจิตนี้จงดลบันดาลให้ท่าน และองค์กรของท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง  และความสำเร็จทุกประการ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6133899 หรือ 02-6234693

     แบบฟอร์มใบตอบรับบริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือแก่โรงเรียน
    

รายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงขอรับบริจาคหนังสือ
โรงเรียนเคียวนำ
169 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนโคกครามพิชากร
497 ม. 5 ต.เสาธง อใร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนโคกสง่านางาม
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านปลาบ่า
อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
>> รายละเอียด ...

โรงเรียนบ้านบุญทัน
หมู่ที่ 9 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
หมู่ที่ 1 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านผักหนาม
หมู่ที่ 8 ถ.กระนวน - เชียงยืน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนซำยางวิทยายน
ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
ถ.ทวีชัย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนในความรับชอบของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง
หมู่ที่ 1 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์3
หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านลาด
หมู่ที่ 1 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนเทศบาล4(ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านวังสำราญ
หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ
ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านสบแพม
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย 58130
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านกระทิงทอง
ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านสำราญสุข
ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านกุดฮู
ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
หมู่ที่ 10 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
หมู่ที่ 7 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเน็จนรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย
ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม
หมู่ที่ 8 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
หมู่ที่ 6 ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ
หมู่ที่ 6 ต.สวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองอรุณ
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนประทีปศึกษา
ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง
ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47210
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนป่าแดงงาม
หมู่ที่ 5 ต.กุดเห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านเซินราฎร์เกษมศรี
ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์
กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สาขานาสะอุ้ง
หมู่ที่ 14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 6712
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย
ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านทับละคร
หมู่ที่ 6 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
74 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านทุ่งละออง
หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดตายม
หมู่ที่1 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
ถ.กำแพงเพชร7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านนาดอย
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านนาปราน
หมู่ที่ 3 ต.หลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
หมู่ที่1 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
10/11 หมู่ที่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. 10530
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนเจริญศาสตร์
30 หมู่ที่1 ต.ปะลุกาสะเมาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส  96170
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ต.โนนเมือง  อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภู  39140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านแม่เย็น
หมู่ที่ 4  ต.วังทอง  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง  52140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ต.สาวะถี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านสบเมย
ต.แม่สามแลบ  อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน  58110

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
หมู่ที่ 14  ต.วังซ่าน  อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์  60150

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
ต.บ้านเหล่า  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น  40270
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ต.โคกงาม  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น  40270
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  33000

>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดถั่วทอง
ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ
ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
หมู่2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานเขต1
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ต.กระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดสะแก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนลำสนุ่น
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนปทุมวิไล
ถ.ปทุมสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดดาวเรือง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
>> รายละเอียด ...
โรงเรียนปากคลองสอง
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
>> รายละเอียด ...