หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ ของที่ระลึก หนังสือลดราคา
 
   
Advanceed Search
หมวดหนังสือ
กฏหมาย
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ไอที
ธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
จิตวิทยา
อื่นๆ

รายชื่อหนังสือใหม่
  หนังสือภาษาไทย
  หนังสือต่างประเทศ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-3890 Fax. 02-623-6494, สาขาศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4438 Fax. 02-986-9038

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ (ประจำศูนย์รังสิต) 1 ตำแหน่ง (ประกาศ 1 ก.ค. 2557)

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์หนังสือคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
\"ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศพงษ์ไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณาจารย์ แขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในครั้งนี้ สำหรับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยภายหลังจากนี้จะมีการร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาการต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในอนาคตอีกด้วย
ชมภาพบรรยากาศ
 
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557
นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แสดงความยินดีกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่พร้อมเปิดให้บริการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2557 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 
        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
    
ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก่อตั้งและดำเนินกิจการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ พลตรี ปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี วัฒนชัย ประสานเกษม เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4, ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย
 
ของที่ระลึกใหม่ๆ
 

 
การคลังประยุกต์ กับเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ชื่อผู้แต่ง:เอื้อมพร พิชัยสนิธ
ราคา:260บาท ISBN:9789744667342
ปีที่พิมพ์ : 1 / 2557    จำนวนหน้า: 306หน้า ปกอ่อน

กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก
ชื่อผู้แต่ง:รศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ
ราคา:200บาท ISBN:9789744667434
ปีที่พิมพ์ : 3 / 2557    จำนวนหน้า: 318หน้า ปกอ่อน

การบัญชีการเงิน
ชื่อผู้แต่ง:อรุณี อย่างธารา, อรสา วีระประดิษฐ์
ราคา:430บาท ISBN:9786163740021
ปีที่พิมพ์ : 21 / 2557    จำนวนหน้า: 624หน้า ปกอ่อน

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ชื่อผู้แต่ง:นภดล ร่มโพธิ์
ราคา:300บาท ISBN:9785501440142
ปีที่พิมพ์ : 2 / 2557    จำนวนหน้า: 375หน้า ปกอ่อน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ชื่อผู้แต่ง:วีระ อำพันสุข
ราคา:150บาท ISBN:9785501440173
ปีที่พิมพ์ : 1/2556    จำนวนหน้า: 156หน้า ปกอ่อน

การจัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง:รศ.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน
ราคา:185บาท ISBN:9786163613325
ปีที่พิมพ์ : 1 / พฤษภาคม 2557    จำนวนหน้า: 209หน้า ปกอ่อน

การเขียนสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง: เกศินี จุฑาวิจิตร
ราคา: 295บาท ISBN: 9786163613561
ปีที่พิมพ์ : 2 / เมษายน 2557    จำนวนหน้า: 260หน้า ปกอ่อน

การบัญชีบริหาร
ชื่อผู้แต่ง: ศรีสุดา อาชวานันทกุล
ราคา: 235.-บาท ISBN:9786163614070
ปีที่พิมพ์ : 1/2557    จำนวนหน้า: 292หน้า ปกอ่อน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ราคา:250.-บาท ISBN:9789749365267
ปีที่พิมพ์ : 2 / 2557    จำนวนหน้า: 322หน้า ปกอ่อน

ธุรกิจไมซ์ (MICE Business)
ชื่อผู้แต่ง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ราคา: 250บาท ISBN:9786169030737
ปีที่พิมพ์ : 2 / มิถุนายน 2557    จำนวนหน้า: 296หน้า ปกอ่อน

1. READY TO READ MORE: A SKILLS-BASED READER
: BLANCHARD
2. MARKETING MANAGEMENT
: KOTLER
3. คู่มือสอบเข้ารับราชการ
4. คำอธิบายกฎหมายปกครอง
: รศ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์
5. หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
: ภราดร ปรีดาศักดิ์
1. MICROECONOMICS
: PAUL KRUGMAN
2. MACROECONOMICS
: GREGORY MANKIW
3. ภาพสีประกอบโลหิตวิทยา
: สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ
4. PRINCIPLES OF MARKETING
: KOTLER
5. Big Java
: Cay S. Horstmanns
 
 
 
 
  Copyright 1996-2005 Thammasat University Bookstore. All rights reserved. Staff