หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ ของที่ระลึก หนังสือลดราคา
 
   
Advanceed Search
หมวดหนังสือ
กฏหมาย
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ไอที
ธุรกิจและการจัดการ
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
จิตวิทยา
อื่นๆ

รายชื่อหนังสือใหม่
  เดือนพฤศจิกายน'56
  เดือนตุลาคม'56

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-3890 Fax. 02-623-6494, สาขาศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4438 Fax. 02-986-9038

   เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ (ประจำศูนย์รังสิต) 1 ตำแหน่ง (ประกาศ 14 ม.ค. 2557)

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        ::!!:: HAPPY SUMMER ::!!::
    
เพลิดเพลินไปกับกาแฟศูนย์หนังสือฯ เมื่อซื้อสินค้าครบ 50 บาท
วันนี้เป็นวันเริ่มต้นโปรโมชั่นช่วงฤดูร้อน เป็นฤดูกาลที่เหมาะอย่างมากกับเครื่องดื่มเย็นๆ ตั้งแต่วันนี้ - 31พ.ค.57 เพียงซื้อสินค้าภายในศูนย์หนังสือฯครบทุก 50 บาท จะได้รับตราประทับ 1 ดวง ครบ 10 ดวง นำมาแลกเครื่องดื่มเย็นหรือปั่น ที่ Coffee Corner TUbookstore สาขาท่าพระจันทร์ สาขาศูนย์รังสิต สาขาคณะแพทยศาสตร์
 
        ประกาศผลโหวตประกวดปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    
ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ด้วยคะแนนโหวตอย่างท่วมท้น ทำให้น้องณิชาภัทร เป็นผู้ชนะโหวตไปอย่างขาดลอย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานของน้องณิชาภัทร สามารหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกสาขา (9.1.2557)
 
        มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดปกสมุด
    
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบปกสมุด มธ.
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ น.ส.กัญญ์วรา เวชกามา รับทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศจากการประกวดปกสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นสมุดปกอ่อนแล้ว หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกสาขา (29.11.2013)
 
ของที่ระลึกใหม่ๆ
 

 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ชื่อผู้แต่ง:ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
ราคา:280บาท ISBN:9786163484215
ปีที่พิมพ์ : 1/2556    จำนวนหน้า: 300หน้า ปกอ่อน

การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ PRODUCT SKETCH DESIGN
ชื่อผู้แต่ง:รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
ราคา:200บาท ISBN:9785501435957
ปีที่พิมพ์ : 2/2556    จำนวนหน้า: 104หน้า ปกแข็ง

Modern English Expressions with Clear Sample Sentences
ชื่อผู้แต่ง:Somjet Muangpan, Judith Golden
ราคา:220บาท ISBN:9786169179412
ปีที่พิมพ์ : 1/2557    จำนวนหน้า: 207หน้า ปกแข็ง

Prosperous ASEAN
ชื่อผู้แต่ง:Somjet Muangpan, Judith Golden
ราคา:260บาท ISBN:9786169179405
ปีที่พิมพ์ : 1/2557    จำนวนหน้า: 138หน้า ปกแข็ง

อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า
ชื่อผู้แต่ง:ดร.โสภณ พรโชคชัย
ราคา:80บาท ISBN:9786169155515
ปีที่พิมพ์ : 1/2556    จำนวนหน้า: 88หน้า ปกแข็ง

พฤิกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior)
ชื่อผู้แต่ง:รศ.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ราคา:250บาท ISBN:9786163053169
ปีที่พิมพ์ : 2/2557    จำนวนหน้า: 338หน้า ปกแข็ง

หลักการตลาด (Principles of Marketing
ชื่อผู้แต่ง:วิทวัส รุ่งเรืองผล
ราคา:300บาท ISBN:9786163481429
ปีที่พิมพ์ : 8/2556    จำนวนหน้า: 378หน้า ปกแข็ง

แบบมาตรฐานสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
ชื่อผู้แต่ง:ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, ณรงค์ ทัศนนิพันธ์, วีระศักดิ์ สมหา
ราคา:400บาท ISBN:9786163356819
ปีที่พิมพ์ : 1/2556    จำนวนหน้า: 226หน้า ปกแข็ง

การบัญชีต้นทุน
ชื่อผู้แต่ง:รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ราคา:300บาท ISBN:9786163354440
ปีที่พิมพ์ : 4/2556    จำนวนหน้า: 367หน้า ปกแข็ง

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)
ชื่อผู้แต่ง:สำนักหอสมุด มธ.
ราคา: 150บาท ISBN:9789745711037
ปีที่พิมพ์ : 8/2556    จำนวนหน้า: 303หน้า ปกแข็ง

1. READY TO READ MORE: A SKILLS-BASED READER
: BLANCHARD
2. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์
3. กลยุทธ์การวางแผนภาษี
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหารและพนักงาน
: ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
4. TU-GET ของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: สถาบันภาษา มธ.
5. พระวินัยปิฎก
: มหาจุฬาฯ
1. THE RUNAWAY JURY
: GRIAHAM
2. Economics: International
: Paul Krugman
3. สมาธิกับการทำงาน
: วสิษฐ เดชกุญชร
4. การทำพินัยกรรม
: ศจ. ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
5. Fluid Mechanics
: Bruce R. Munson
 
 
 
 
  Copyright 1996-2005 Thammasat University Bookstore. All rights reserved. Staff